Børneydelser og børnetilskud

Få styr på, hvad børneydelser og børnetilskud er og om, du skal betale

Her kan du læse om forskellen på børnebidrag, børnetilskud, børnecheck og uddannelsesbidrag? Der giver ro at have styr på de generelle regler for tilskud til børnene, når du betaler eller modtager bidrag til børnene.

  • Kend forskel på børneydelserne 
  • Bliv klogere på, hvad du kan trække fra i skat
  • Find ud af, om du skal modtage eller betale børnepenge

Børneydelser er her betegnelsen for de samlede ydelser. I folke munde kaldes det ofte bare børnepenge . Det er væsentligt at have overblik over, hvad børneydelser dækker over, og hvem der skal betale og modtage, hvad.

  • Børnebidrag betales af en forælder (samværsforælderen) til bopælsforælderen Beløbet fastsættes (ofte) via stats-forvaltningen, det er i hvert fald dem der afgør beløbet, hvis der er uenigheder. Du og din medforælder kan naturligvis lave alternative aftaler omkring bidrag til børnene. For at du skal kunne trække børnebidraget fra, skal du enten lave en skriftlig aftale med din medforælder eller betale bidraget via Udbetaling Danmark.  V. sidstnævnte sker fradraget automatisk. Hvis du fx har 2 børn og de har hver deres bopæl, kan du og din medforælder betale børnebidrag til hinanden.

Børnebidraget er børnenes indtægt, men forvaltes af bopælsforælderen. Det betyder bl.a., at børnene skal betale skat af den del af bidraget, der overstiger det såkaldte normalbidrag. Det er altså en indtægt hos børnene. Hvis beløbet overstiger børnenes personfradrag skal de altså betale skat heraf.

Blive klogere på, hvordan du trækker fradraget fra på Skats webside.

  • Børne / ungeydelsen, børnechecken – også kaldet børnefamilieydelse, sendes til den, der har børnene boende på adressen. Den såkaldte bopælsforælder.

Alle børnefamilier – også de, der ikke er skilt –  får udbetalt børnechecken. Beløbet er afhængigt af, hvor mange børn du har.

Tjek her, hvordan I laver en god deleordning med børnene.

Lær at styre konflikterne...

"Alting går lettere, når man samarbejder" citat, min Eks! Meld dig til nyhedsbrevet og download guiden: "4 hurtige håndtag" Du kan bruge den, før under og efter konflikten. Modtag også konkrete eksempler på, hvad du skal sige, når uenighederne eskalerer.


Eva Maria Knudsen
 

Jeg har samarbejdet som deleforælder med mine børns far i over 15 år. Jeg er uddannet cand.mag, konfliktvejleder, forhandler og psykologisk førstehjælper. Mine erfaringer med konfliktvejledning og forhandling har jeg bl.a. fået som tillidsrepræsentant for Dansk Magisterforening. Derudover drev jeg websitet 2hjem.dk i 10 år, der havde fokus på konflikthåndtering og de praktiske udfordringer i skilsmissefamilier. Jeg er fra 1966 og har 2 døtre.

>