Børnebidrag, hvad er det og hvem skal betale?

Børnebidrag – hvem bestemmer, hvad du skal betale?

Børnebidraget er det minimums-beløb, staten har fastsat, du skal være med til at forsørge dit barn med, hvis du er samværsforælder (dvs. dit barn ikke har folkeregister hos dig). Beløbet er afhængigt af størrelsen på din bruttoindtægt, og hvor mange børn du har. Børnebidraget reguleres 1 gang om året, eller når din indtægt forandrer sig. Det er VIGTIGT du sørger for, at børnebidraget er korrekt, fordi det skaber grobunden for det gode samarbejde om børnene.

Skal du betale forhøjet børnebidrag ?

Størrelsen på børnebidraget er afhængig af den, der betaler bidragets indtægt. Det betyder, at din medforælders husstandsindkomst ikke har nogen betydning for, hvor højt dit børnebidrag skal være. I har nemlig begge forsørgerpligt overfor jeres fælles barn – uafhængigt af hinanden.

Kan du lave en anden aftale om betaling af børnebidrag?

Du kan godt lave en alternativ aftale med din medforælder – I skal blot være enige. Du kan trække børnebidraget fra i skat. For at gøre det, skal du og i din medforælder have indgået en skriftlig aftale eller en aftale via statsforvaltningen.

Hvis I har 2 børn med hver deres folkeregisteradresse, kan I godt give børnebidrag til hinanden,  Det hedder krydsende børnebidrag. På den måde kan I begge trække bidraget fra i skat.

Hvordan laver vi en retfærdig økonomi?

Der er mange forskellige måder at indrette forsørgelsen af jeres børn på. Der er fx nogle, der betaler hver sit, og så har en fælles konto, til alt det ”børnerelaterede” – ekstra. Andre betaler det fastsatte børnebidrag, og den der får bidraget, sørger så fx for ALT tøj og fritidsinteresser.

Der er nok svært, at finde en økonomisk fordeling af udgifter der gør, at alle parter føler sig 100% retfærdigt behandlet hele tiden. Det vigtigste er, at I finder en måde, der kræver minimum af energi, så det ikke bliver et tilbagevendende krise-tema i jeres samarbejde om børnene. Mange forældre ordner børnebidraget indbyrdes ved blot at overføre pengene til en bankkonto. Det er en nem måde at få den nødvendige dokumentation til selvangivelsen.

Følg linket til Skats information om, hvad du kan trække fra i skat og de såkaldte krydsende bidrag.

Lær at styre konflikterne...

"Alting går lettere, når man samarbejder" citat, min Eks! Meld dig til nyhedsbrevet og download guiden: "4 hurtige håndtag" Du kan bruge den, før under og efter konflikten. Modtag også konkrete eksempler på, hvad du skal sige, når uenighederne eskalerer.


Eva Maria Knudsen
 

Jeg har samarbejdet som deleforælder med mine børns far i over 15 år. Jeg er uddannet cand.mag, konfliktvejleder, forhandler og psykologisk førstehjælper. Mine erfaringer med konfliktvejledning og forhandling har jeg bl.a. fået som tillidsrepræsentant for Dansk Magisterforening. Derudover drev jeg websitet 2hjem.dk i 10 år, der havde fokus på konflikthåndtering og de praktiske udfordringer i skilsmissefamilier. Jeg er fra 1966 og har 2 døtre.

>