Om DinForandring.dk

Hvem står bag DinForandring.dk?

Mit navn er Eva Maria Knudsen og jeg er fra i 1966. I 2002 blev jeg deleforældre til 2 små piger. Jeg har drevet websiden 2hjem.dk siden 2008. Siden fungerede som en resurseplatform til deleforældre. Da jeg lukkede siden havde den haft over 700.000 sidevisninger. DinForandring.dk er mit nye initiativ til at hjælpe skilsmissefamilier med forældresamarbejdet og konfliktløsning.

Uddannelse i konfliktvejledning

 • GRUK – Konfliktvejledning, Center for konfliktløsning
 • Personlig træning i ikke-voldelig kommunikation
 • Kursus i Psykisk førstehjælp
 • Forhandlingsekspert, Diplom, Syddansk Universitet
 • Div. kurser om trivsel og konflikthåndtering på arbejdspladsen i funktion af tillidsrepræsentant for Dansk Magisterforening

Jeg er bl.a. uddannet konfliktvejleder fra Center for Konfliktløsning. De arbejder med konflikter på internationalt niveau, og på et individuelt niveau. Et af centerets grundsyn er, at

Vi kan ikke fortælle andre folk, hvordan de skal opføre sig i en konflikt, for det har vi ikke belæg for. 

Konflikt og kontakt, Else Hammerich og Kirsten Frydensberg, Hovedland, 2012

.

For deleforældre er det en særlig vigtig pointe. Også i konflikter er man nemlig nødt til at anerkende, at man ikke kan lave ens ekspartner om eller bestemme over hende eller ham. De ER ligeværdige og suveræne medforældre.

Min faglige baggrund

Som selvstændig kommunikationskonsulent i 2002 arbejdede jeg bl.a. med sygeplejersker på Sønderborg Sygehus og deres personlige kommunikation. Mit fokus var på de aspekter, der var med til at skabe konflikter og ikke mindst løse konflikter i det personlige møde.  Siden har jeg interesseret mig for eller arbejdet med konflikthåndtering i forskellige sammenhænge.

Som tillidsrepræsentant for ca. 100 medlemmer (hvor jeg repræsenterer Dansk Magisterforening) har jeg årelang erfaring med at håndtere samarbejdskonflikter.

Det gælder fx konflikter:

 • Mellem ledelse og medarbejdere
 • Blandt grupper
 • I forbindelse med fyringer
 • Ved tjenestelige samtaler

Jeg har en meget bred erfaring med individuel rådgivning og vejledning i forbindelse med:

 • Samarbejdsvanskeligheder indbyrdes mellem kollegaer eller i ledelsen
 • Samtaler der foruroliger enten medarbejdere eller ledelse, fordi de er bange for, de udvikler sig til en ubehagelig  konflikt
 • Medarbejderudviklingssamtaler 

 

DinForandring.dk – konfliktvejledning særligt til deleforældre

Jeg kan hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du kan fremme samarbejdet om dine børn med bopæle to steder. Mit mål er at hjælpe dig videre med de konflikter, uenigheder og udfordringer, der opstår, fordi  du ikke længere deler hverdag med dine børns anden forælder.

De år, jeg har interesseret mig for og beskæftiget mig med jer (og mig selv), har givet mig indsigt i de særlige udfordringer deleforældre har når det gælder samarbejdet om børnene.

Jeg er sikker på, du HAR erfaret, at man som samboende forældre også har udfordringer når det gælder at samarbejde om børnene. På den måde er alt  “ved det gamle”, når man er deleforældre. Men det er klart, at når man ikke deler bopæl med børnenes anden forælder, bliver udfordringerne nogle andre, og ofte er man nødt til at finde nye løsningsmodeller.

 

 

>